Associate ontwerp en de natuur

Observaties, inspiratie door de natuur en co creatie vormen onze aanpak.

L'approche centré sur l'utilisateur

TERUG NAAR DE GEBRUIKER

De gebruiker observeren om beter zijn/haar behoeftes, eisen en beperkingen te begrijpen om de best mogelijke ervaring te creëren.

SAMENWERKING ONDERSTEUNEN

Stakeholders betrekken om bestendige oplossingen te realiseren vanuit een economisch, sociaal en milieuperspectief.

TOT ACTIE OVERGAAN

Ideeën genereren om prototypes te ontwikkelen en deze testen. Nieuwe mogelijkheden aanboren direct nadat de workshop heeft plaatsgevonden.

PLAATS UW ORGANISATIE IN HET ECOSYSTEM

Producten en dienstverlening zodanig te ontwikkelen dat een organisatie in het ecosysteem wordt geplaatst, vergt het volgen van 3 fundamentele principes die de natuur en de elementen in staat stelde om te evolueren in 3.8 miljard jaar.

design thinking biomimicry
X